Länk

Planprogrammet för Henriksdal: Så vill kommunen bygga i nyckelbiotopen Trolldalen

Planprogrammet för Henriksdal: Så vill kommunen bygga i nyckelbiotopen Trolldalen

Läs om var Nacka kommun vill bygga i nyckelbiotopen och rekreationsområdet Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Och vårt förslag om hur man kan rädda de mest värdefulla och mest attraktiva delarna av skogen.

Planprogrammet för Henriksdal: Trafiken på Kvarnholmsvägen tredubblas till 27.000 fordon/dag

Fram till 17 mars kan du lämna in synpunkter på Nackas planförslag för Henriksdal. Enligt kommunens kommer trafiken på Kvarnholmsvägen genom Kvarnholmen, Finnboda & Henriksdal öka stegvist från dagens 9.500 till 27.000 fordon/dygn om 12 år. Planförslaget ifrågasätter inte att så mycket biltrafik genom våra bostadsområden. Det finns inte heller analyser om hur buller, avgaser och partiklar ökar. Läs mer

Planprogrammet för Henriksdal: Trefaldig befolkning 2030 utan bättre kommunikationer?

Fram till 17 mars har du möjlighet att lämna in synpunkter på Nacka kommuns planförslag för Henriksdal. Befolkningen i Henriksdal, Finnboda, Kvarnholmen och Saltsjöqvarn kommer öka från c:a 7.000 personer idag till 22.000 år 2030. Men planprogrammet utlovar inga utökade kommunikationer. Läs mer

Dubblerat antal resenärer på M/S Emelie

Testet med att tillåta SL-periodkort på M/S Emelie mellan Sjöstaden och Nybroplan fram till 21 april har redan nu fått dubbelt så många att använda båten.

Istället för 40 – 50 resenärer på morgonen är det nuförtiden 100 – 125 resenärer. Läs mer i på Stockholmdirekt.se

Planprogrammet för Henriksdal: För få förskoleplatser

Utbildningsnämnden i Nacka kommun har kommit in med synpunkter på planförslaget för Henriksdal på för få flrskoleplatser och för liten skolgårdsyta.

Nacka kommun vill bygga upp till 1.700 (= över 5.000 nya grannar) på naturmark i Henriksdal och skogen Trolldalen, Henriksdalsringens innergård och Hundrastgård samt befintliga Vilans skola, Finnboda förskola och studentboendet i Finnboda.

Planförslaget innefattar att

 • Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola rivs.
 • Vilans skola flyttas till ytan norr om ödekyrkogården.
 • Förskolorna drivs i lokaler i bostadshusen.
 • Ny förskola på Henriksdalsberget byggs.
 • Befintliga förskolan på Henriksdals innergård byggs ut med fyra avdelningar.

Planerad placering av förskolor (F) och Vilans skola (S)

  Utbildningsnämnden kritiserar att

  • Kommunen planerar in för få förskoleplatser. Det behövs 600 sådana.
  • Förskolegården på Hebriksdalsberget borde vara dubbelt så stor.
  • Vilans skolas skolgård inte är tillräckligt stor. Ytan bör vara minst 10 kvm per barn om eleverna har möjlighet att disponera f.d. kyrkogården i annat fall bör den vara större.

   Läs Utbildningsnämndens yttrande (pdf)

   Gigantiskt lastningsfartyg i Danvikskanalen

   Ett gigantiskt lastningsfartyg överraskar denna regniga kväll med att ta sig från Hamnarbyleden till Strömmen under Danviksbron och igenom Danvikskanalen.

   Fartyget heter Costamar.

   Svindersviks brygghus bestulet på utemöbler

   Någon gång mellan 16 februari och 24 mars har okända avlägsnat utemöblerna från brygghusets veranda på framsidan.

   Möblerna (tre svart betsade Grythyttan-set) med 15 år på nacken och inte i allra bästa skick var fastlåsta för vinterförvaring. Tjuvarna klippte upp låset och hämtade stöldgodset antagligen med en lastbil.

   Händelsen är polisanmäld.Hör av dig till polisen eller till Svindersviks brygghus om du har sett något.

   Ny tidtabell på Sjövägen med 8-9 avgångar på morgonen före kl 9

   SL har gett ut en ny tidtabell för Sjövägen eller linje 80 mellan Nubroplan och Frihamnen via bl.a. Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjöqvarn som gäller fram till 22 juni.

   Morgonturer till Nybroplan

   Positivt är att antalet morgonturer före koockan 9:00 mot Nybroplan är 9 via Kvarnholmen, 8 via Finnboda och 7 via Saltsjöqvarn.

   Kvällsturer mot Nacka

   På kvällen / eftermiddagen är det nio turer mot Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjöqvarn som avgår mellan klockan 16:00 och 19:00 från Nybroplan. Positivt är att turerna mot de tre bostadsområdena sammanfaller så att vi inte råkar hamna på fel båt.

   Ojämt på helger

   På helger är det en ojämt fördelning av turerna mot Nybroplan: 18 från Kvarnholmen, 11 från Finnboda och 15 från Saltsjöqvarn.

   Ladda ner hela tidtabellen

   PONG ska själva ta över Henricks lokaler i Henriksdalshamnen

   Som det ser ut kommer ingen sommarverksamhet i Henricks lokaler på Jan Inghes torg i Henriksdalshamnen att bli klar för årets säsong.

   Däremot är det troligt att PONG, som äger lokalerna, själva kommer att driva en verksamhet i dem.

   30 april: Kom och fira Magnoliadagen till minne av Tora Dahl

   1979 belönades författarinnan Tora Dahl med magnoliapriset av Sofia Hembygdsförening. För att minnas hennes barndom i Henriksdal planterade Tora en magnolia vid infarten till Vilans skola nedanför Danvikshem.

   Tora Dahl är uppvuxen som fosterbarn i den nu rivna trädgårdsmästarvillan i Henriksdal. Hon skrev om sin uppväxt här i självbiografiska romanserien om Gunborg Haag.

   Återplantering
   2010 kapade okända hennes magnolia 2011 planterade Konstantin C Irina tillsammans med Nacka hembygdsförening och grannar från Henriksdalsberget en ny magnolia bakom staketet på samma ställe eftersom Nacka kommun inte ville ställa upp på det.

   I samband med planprogrammet för Henriksdal är magnolian återigen hotad eftersom hela Vila skolan-området ska jämnas med marken för skydyra nya bostadskvarter.

   Magnoliadagen 2017
   Låt oss instifta denna minnesdag i år genom att samlas klockan 11:00 vid magnolian vid infarten till Vilans skola för att

   • Lyssna på en kort sammanfattning av Tora Dahls liv och verk.
   • Sätta upp en ny plakett som berättar om blommans tillkomst.
   • Eventuellt lyssna påmusik med lokala begåvor – någon som vill ställa upp? Hör i så fall av dig till konstantin.irina@gmail.com

   Buss 53 fick motorstopp i Henriksdalskorsningen

   Vi har upplevt mycket på buss 53: Hål i golvet, dörr som ramlade av under pågående färd, bussar som glider bakåt i backen upp till Daviksklippan, buss som åker in någons portentré…

   Idag var det dags för buss 53 att få motorstopp mitt i Henriksdalskorsningen i Danvikstull. Alla bilar och bussar som ville från Värmdöleden, Kvarholmsvägen eller Kanalvägen fick vänta tills den redan försenade skrotbussen kom igång igen.

   Några bilar försökte ändå ta sig förbi.