Argument för att bevara skogen Trolldalen i Henriksdal

Skogen Trolldalen i Henriksdal, Nacka bjuder på en mångsidig natur med högsta naturvärdesklassningen, är viktig för att framtida naturreservatet i Ryssbergen överlever, bjuder på underbara utsikter och används flitigt för allt från kojbyggen, grillning och hundrastning till klättring, promenader, orientering och geocaching.

Vy över trätopparna i Trolldalen, Henriksdal i Nacka

Vy över trätopparna i Trolldalen

1. Mångsidig natur

Största delen av Trolldalen utgörs av hällmarksskog. Ett område med relativt unga till medelålders ekar finns också här. Vid bergets fot finns det ännu mer lövskog, mestadels ek och lönn. I skogen finns även ett antal våtmarker, rikligt med blåbärsris, ljung, liljekonvalj, fönstermossa, enbärsbuskar och fattigmans örngott.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Här hittar du rödräv, ekorrar, skogsmöss, rådjur och harar. Men även talgoxe, kattuggla, nötväcka, blåmes, tofsmes, bofink, tornfalk, sparvhök, bergfink, koltrast, rödhake, gråhäger och sädesärla. I Trolldalen trivs också amiral, tistelfjäril, aurorafjäril och mindre guldvin.

Detta bildspel kräver JavaScript.

På Henriksdalsbergets sydsida som får extra sol hittar du också ett stråk av kalksten i berget vilket gör att här finns en särpräglad flora. Här växer kalkberoende arter som gräset grusslok och den lilla ormbunken murruta. I Svindersviken nedanför finns det bäver och många vattefåglar.

2. Sällsynta, signal- och hotade arter

Enligt Naturvärdesinventering av Henriksdal med Trolldalen i Nacka kommun (2013) når skogen den högsta möjliga klassningen:

”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del. Motivet för detta är förekomsten av gammal tall, riklig tillgång på död ved, ädellövbestånd med god förekomst av hasselbuskage, sällsynt markflora i branter och lövmiljöer samt riklig förekomst av rödlistade arter knutna till främst tall”, står det i naturvärdesinventeringen.

I Trolldalen hittar du ett antal signalarter (visar på traktens värdefulla natur), rödlistade och sällsynta arter, däribland:

  • Surbjörnbär, grusslok, ormbunken murruta och vippärt på branten mot Svindersvik;
  • Hålträdslevande skalbaggar, reliktbocken och svart praktbagge;
  • Tallticka, blomkålssvamp, grovticka och svartöra;
  • Rikligt med lågor och torrakor.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Urskogen Ryssbergen i bakgrunden sedd från Trolldalen i Henriksdal

Urskogen Ryssbergen i bakgrunden sedd från Trolldalen

3. Viktig för närbelägna naturområden

Nacka kommun planerar att senare göra urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen till naturreservat. För att mångfalden i det rätt begränsade området inte ska hotas krävs korridorer och större spridningsområden för både djur och växter. Naturskyddsföreningen anser därför att Trolldalen borde tillsammans med Svindersviken och Ryssbergen ingå i Nacka-Värmdökilen.

4. Underbar utsikt

Henriksdalsberget med markanta Henriksdalsringen och vattentornet på ena sidan och gröna Trolldalen på andra sidan har blivit ett lantmärke, om nu sett från Finlandsbåtarna eller Djurgården, Nacka, Södermalm eller Hammarby sjöstad..

I Trolldalen finns också tre underbara utsiktsplatser. Den ena mer mot Alphyddan och Svindersvik gård och den andra mer mot Djurgården, Kaknästornet, Finnberget, Kvarnholmen och Ryssbergen. Den tredje någonstans mittemellan.

Utsikt mot Nacka från skogen Trolldalen i Henriksdal

Utsikt mot Svindersvik gård och centrala Nacka

5. Nära till hemmet

En skog på gångavstånd gör att du alltid snabbt kan ta dig till naturen utan att det behöver vara en dagsutflykt eller åka bil till Nackas inre natur.

Detta bildspel kräver JavaScript.

6. Barnen lär känna naturen

Skolor och förskolor i trakten gör ibland utflykter i Trolldalen för att barnen ska lära sig mer naturen men också som fysisk aktivitet för att testa nya rörelser, ta sig fram, klättra och kliva på ojämn mark. Andra barn och ungdomar bygger kojor eller fågelholkar. Läs mer…

7. För att kommunen håller ord

December 2013 till januari 2014 frågade Nacka kommun allmänheten om idéer om hur Henriksdal ska utvecklas. 151 synpunkter kom in. Många grannar ville att Trolldalen skulle bevaras för rekreation. Varför frågade oss Nacka kommun om man nu inte tänker ta hänsyn till våra svar?

Grillplatsen i Trolldalen med Henriksdalsberget i bakgrunden

Grillplatsen med Henriksdalsberget i bakgrunden

8. Komplement till tät stad

Västra Sicklaön förtätas allt mer. Gamla industriområden, nakna klippor och gröna släntar fylls allt mer med bostadshus. Någon grön fläck måste få vara kvar utan att det är enstaka träd mellan hus, gräsmatta eller park.

Närnaturen gör oss gladare och friskare. Arkitekterna Quattroporte frågade sommaren 2015 1.000 svenskar vad som ingår i deras drömstad. 25 % svarade skog som är nästan så mycket som 29 % som svarade mataffär.

Gudmund Götherström får hjälp att ta sig ner från Trolldalen

Gudmund Götherström får hjälp att ta sig ner från Trolldalen till Gäddviken

9. Promenera, sola och festa

Västra Sicklaön är fattig på fritidsaktiviteter. Det finns inget kulturhus och Dieselverkstaden ligger inte på gångavstånd.

Många grannar rör sig därför i Trolldalen, om det nu är för att delta i naturvandringarna som jag håller med Ronny Fors. Andra solar på sommaren på klipporna mot Alphyddan, rastar hunden, grillar och dricker öl, plockar blåbär, klättrar på väggen mot Svindersvik, promenerar, vandrar, springer eller håller på med geocaching och orientering.