Category Archives: Finnboda

Planprogrammet för Henriksdal: För få förskoleplatser

Utbildningsnämnden i Nacka kommun har kommit in med synpunkter på planförslaget för Henriksdal på för få flrskoleplatser och för liten skolgårdsyta.

Nacka kommun vill bygga upp till 1.700 (= över 5.000 nya grannar) på naturmark i Henriksdal och skogen Trolldalen, Henriksdalsringens innergård och Hundrastgård samt befintliga Vilans skola, Finnboda förskola och studentboendet i Finnboda.

Planförslaget innefattar att

 • Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola rivs.
 • Vilans skola flyttas till ytan norr om ödekyrkogården.
 • Förskolorna drivs i lokaler i bostadshusen.
 • Ny förskola på Henriksdalsberget byggs.
 • Befintliga förskolan på Henriksdals innergård byggs ut med fyra avdelningar.

Planerad placering av förskolor (F) och Vilans skola (S)

  Utbildningsnämnden kritiserar att

  • Kommunen planerar in för få förskoleplatser. Det behövs 600 sådana.
  • Förskolegården på Hebriksdalsberget borde vara dubbelt så stor.
  • Vilans skolas skolgård inte är tillräckligt stor. Ytan bör vara minst 10 kvm per barn om eleverna har möjlighet att disponera f.d. kyrkogården i annat fall bör den vara större.

   Läs Utbildningsnämndens yttrande (pdf)

   Ny tidtabell på Sjövägen med 8-9 avgångar på morgonen före kl 9

   SL har gett ut en ny tidtabell för Sjövägen eller linje 80 mellan Nubroplan och Frihamnen via bl.a. Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjöqvarn som gäller fram till 22 juni.

   Morgonturer till Nybroplan

   Positivt är att antalet morgonturer före koockan 9:00 mot Nybroplan är 9 via Kvarnholmen, 8 via Finnboda och 7 via Saltsjöqvarn.

   Kvällsturer mot Nacka

   På kvällen / eftermiddagen är det nio turer mot Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjöqvarn som avgår mellan klockan 16:00 och 19:00 från Nybroplan. Positivt är att turerna mot de tre bostadsområdena sammanfaller så att vi inte råkar hamna på fel båt.

   Ojämt på helger

   På helger är det en ojämt fördelning av turerna mot Nybroplan: 18 från Kvarnholmen, 11 från Finnboda och 15 från Saltsjöqvarn.

   Ladda ner hela tidtabellen

   30 april: Kom och fira Magnoliadagen till minne av Tora Dahl

   1979 belönades författarinnan Tora Dahl med magnoliapriset av Sofia Hembygdsförening. För att minnas hennes barndom i Henriksdal planterade Tora en magnolia vid infarten till Vilans skola nedanför Danvikshem.

   Tora Dahl är uppvuxen som fosterbarn i den nu rivna trädgårdsmästarvillan i Henriksdal. Hon skrev om sin uppväxt här i självbiografiska romanserien om Gunborg Haag.

   Återplantering
   2010 kapade okända hennes magnolia 2011 planterade Konstantin C Irina tillsammans med Nacka hembygdsförening och grannar från Henriksdalsberget en ny magnolia bakom staketet på samma ställe eftersom Nacka kommun inte ville ställa upp på det.

   I samband med planprogrammet för Henriksdal är magnolian återigen hotad eftersom hela Vila skolan-området ska jämnas med marken för skydyra nya bostadskvarter.

   Magnoliadagen 2017
   Låt oss instifta denna minnesdag i år genom att samlas klockan 11:00 vid magnolian vid infarten till Vilans skola för att

   • Lyssna på en kort sammanfattning av Tora Dahls liv och verk.
   • Sätta upp en ny plakett som berättar om blommans tillkomst.
   • Eventuellt lyssna påmusik med lokala begåvor – någon som vill ställa upp? Hör i så fall av dig till konstantin.irina@gmail.com

   1 april: Barnloppis på Vilans skola

   Lördag, 1 april klockan 9:30-12:00 är det loppmarknad i Vilans skolas matsal i Nacka.

   Fynda billiga, begagnade kläder, skor, prylar, sport, leksaker och böcker.

   Arrangeras av föräldrar på skolan.

   Folk utanför Nacka fick yttra sig om planförslag för Henriksdal

   Samrådet för Nacka kommuns planförslag för Henriksdal borde vara främst för oss som bor / jobbar / verkar i Henriksdal, oavsett om vi är privatpersoner, bostadsrättsföreningar eller folkrörelser.

   Catharina Bergestråhle (m), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, har dock vänt sig till en rörelse som heter Yimby (Yes in my backyard) för att deras medlemmar kommer in med yttranden:

   Det vore helt ok om Yimbys medlemmar i Nacka kom in med yttranden. Det lär dock ha kommit in yttranden från folk som inte har någon koppling till Henriksdal, som personen nedanför som är skriven i Stockholms innerstad.

   Eller ett yttrande från någon som bor i Linköping:

   I Nacka kommuns 3D-karta har det kommit in många förtätningspositiva förslag från folk utan anknytning till Nacka. De röstar inte i Nacka. De betalar inte skatt i Nacka. De behöver inte leva med ändringarna de har föreslagit.

   Det är som när vi läser att partier köper sig följare till Facebook-sidan. Eller om Ryssland där regimtrogna väljare transporteras från vallokal till vallokal.

   Landstinget föreslår förändringar på busslinjerna 53, 71 och 402

   Några av förslagen: Ingen utökad turtäthet men ny rutt för buss 53 till Henriksdalsberget. Ökad turtäthet på buss 402 samt nattbuss till Kvarnholmen, Finnboda och Finnberget. Lägre turtäthet på buss 71 via bl.a. Henriksdalshamnen alternativt ersättning med buss 74.

   Trafikförvaltningen inom Stockholm läns landsting har skickat ut förslag på trafikförändringar för 2018 till bl.a. Nacka kommun och Stockholm stad som ska tycka till om dessa. Bland förslagen finns:

   Buss 53 via bl.a. Danviksklippan, Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget

   Sträckan Centralen – Kulturskolans hus via Fleminggatan har lågt resande och övervägs att läggas ner, då linje 1 hanterar kapaciteten på sträckan utan problem. I stället tar linje 53 över 69:ans sträckning Centralen – Odenplan – Karolinska institutet.

   För att göra linjen ytterligare attraktiv som en nord-sydlig axel övervägs den läggas på Munkbron i stället för Skeppsbron.

   Buss 71 via bl.a. Henriksdalshamnen

   Med anledning av att tvärbanan kommer att förlängas till Sickla, övervägs linje 71 att få minskad turtäthet vardagar på sträckan Slussen till Sickla udde från 7½-minuterstrafik till 10-minuterstrafik ca kl. 16.00–18.45 och från 15-minuterstrafik till 30-minuterstrafik ca kl. 19.50–20.20. Linjen övervägs att få minskad turtäthet vardagar på sträckan Slussen till Jarlaberg från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik ca kl. 16.00–18.15 och få ökad turtäthet till 20-minuterstrafik från 30-minuterstrafik ca kl. 18.15–18.45. 

   Alternativt övervägs att linjens kortturer vardagar mellan Slussen och Sickla udde dras in helt. Sträckan får då turtäthet 15 minuters trafik istället för 7½-minuters trafik ca kl. 16.00–18.00 och 30 minuters trafik istället för 15 minuters trafik ca kl. 15.15–20.20. 

   Alternativt övervägs även att kortturerna på linjen dras in sommartid vilket ger minskad turtäthet mellan Glasbruksgatan och Sickla udde. 

   Alternativt övervägs att linjen dras in helt i samband med tvärbanans förlängning till Sickla. Glasbruksgatan till Sickla udde ersätts med linje 74 och sträckan Nacka forum till Jarlaberg av linje 402. Detta förutsätter att en ny hållplats inrättas vid Nacka forum, stadshuset.

   Buss 93 via bl.a. Henriksdalsberget

   Linjen övervägs att förlängas till Kvarnholmen – Jarlaberg framförallt för att ge Finnboda och Kvarnholmen nattrafik.

   Buss 402 via bl.a. Finnboda, Finnberget & Kvarnholmen

   Linjen övervägs att få utökad turtäthet kvällstid vinter och sommar och då med fyra nya dubbelturer, vilket betyder halvtimmestrafik efter kl. 21.00. Linjen övervägs även att förstärkas runt kl. 8.00. Linjen övervägs även att förlängs mellan Nacka forum stadshuset och Jarlaberg för att ersätta linje 71 om den läggs ned i samband med tvärbanans förlängning. Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik efter ca kl. 21.00 vilket genererar fyra nya tur- och returavgångar och kvällstrafiken avslutas då med halvtimmestrafik dagligen, även sommar.

   Alternativt övervägs linjen att ta över sträckan Nacka forum till Jarlaberg om linje 71 läggs ner. När sträckan Slussen till Nacka forum har turtäthet på minst var 15:e minut går varannan avgång till Jarlaberg, d.v.s. som tätast var 24:e minut. När sträckan har glesare trafik går alla avgångar till Jarlaberg samt att en ny hållplats inrättas vid Nacka forum, stadshuset. På helger köra 15-minuterstrafik Slussen till Nacka forum och varannan avgång vidare till Jarlaberg. 15 nya avgångar ger 15-minuterstrafik från Nacka forum ca kl. 10.30 – 19.30, och från Slussen ca kl. 11.00 – 20.00.

   1 april: Flamenco på Delight studios i Finnboda

   1 april klockan 20:00 – 23:00 gästas Delight Studios bakom Fogia på Finnboda varvsväg 19b i Nacka av svenske gitarristen Robert Robi Svärd med sitt band och dansare.

   Han bjuder på en kväll med flamenco i vår grottan vid vattnet i Finnboda. Konserten spelas även in av SR P2 musik. Läs mer

   Porsche fotade i Finnboda

   Brf Saltsjö Vy skriver att Porsche valde brf Saltsjö Vyns fastighet som bakgrund för fotografierna som används i lanseringen av nya modellen Panamera 4S.

   Läs mer