Naturbelåtna grönområden

Ryssbergen

Naturskyddsföreningen på vandring i Ryssbergen

Orörda tallurskogen mittemot Kvarnholmen mellan Vikdalen, Värmdövägen och Finntorp beskrivs av Skogsstyrelsen som ett “Tyresta nationalpark i miniatyr”. Större delen av området är klassad som nyckelbiotop. Flera tallar har en omkrets på omkring två meter och vissa till och med tre meter. Många träd är 300 – 500 år gamla. Det finns många torrakor och lågor samt ett flertal rödlistade arter och signalarter.

Större delar av Ryssbergen kommer att bli naturreservat, men delar kommer att exploateras i samband med vägprojektet mellan Kvarnholmen och Nacka Forum. Naturskyddsföreningen och vastrasicklao.se anordnar regelbundet naturvandringar i Ryssbergen. Mot Värmdövägen står Johanna Ilvessalos skulpturgrupp “The flow of continuity”.

Svindersviken

Utsikt över Svindersviken och Gäddviken från Henriksdalsberget

Naturen runt Svindersviken med sina ädellövträd är en bra förbindelse mellan Trolldalens och Ryssbergens djur- och växtliv. Här finns ett stort antal vattenfåglar däribland svanar, sothönor och ender. Även fiskgjuse har siktats här. Viken har också sin egen bäver.

I Svindersviken har fyra båtklubbar sin hemmahamn: Nacka båtklubb, Finnboda båtklubb, Svindersviks båtklubb och Gäddvikens segelsällskap. Nacka kommuns mål är att inrama hela Svindersviken med en strandpromenad. Idag saknas dock en sådan från Marinstaden till Nacka båtklubb samt nedanför Operas och Dramatens ateljéer i Gäddviken.

Rekreationsvärdet sänks tyvärr rejält pga bullret från Värmdövägen och den dåliga vattenkvalitén i Gäddviken efter tidigare industrier i området.

Trolldalen på Henriksdalsberget

Myrstack i Trolldalen

Skogen mellan Henriksdalsringen, Kvarnholmsvägen och Svindersviken har troligtvis fått sitt namn när vikingarna “trollade” sina skepp på trädstammar mellan Svindersviken och Hammarby sjö.

Här finns det en hällmarktallskog, ädellövskog och ett område med relativt unga ekar. Skogen används flitigt som närrekreationsområde för allt från naturvandringar i Naturskyddsföreningens regi, barnens kojbyggen och solning på klipporna till grillning, skogspromenader och Vilans skolas utflykter. Nacka kommun bygger här en trappa och ramp från Henriksdalsbacken till Svindersviken.

På Henriksdalsbergets sydsida finns det stråk av kalksten i berget vilket gör att här finns en särpräglad flora. Här växer kalkberoende arter som gräset grusslok och den lilla ormbunken murruta.

Naturskyddsföreningen anser att Trolldalen borde tillsammans med Svindersviken och Ryssbergen ingå i Nacka-Värmdökilen.

Bageribacken i Saltsjöqvarn

Bageribacken ligger inklämd mellan Värmdövägen, Hästholmsvägen och Saltsjöqvarn. Namnet kommer antingen från den tidigare verksamheten i Saltsjöqvarn (mjölprodukter under varumärket Kejsarkvarnen) eller från att transporterna från / till Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen (dåvarande Hästholmen) gick över Hästholmsviadukten. Men det fanns också planer på att anlägga ett bageri här.

Bageribacken består till största delen av klippor som är täckta av lavar, mossor och buskar. Inför byggandet av Saltsjöqvarns bostadsområde uppstod en konflikt mellan Naturskyddsföreningen och NCC, när bostadsbolaget började bokstavligen skala klipporna på all växtlighet. Idag finns sittmöjligheter på Bageribacken. Klipporna fungerar också som en bra skyddsvall mot buller från Saltsjöbanan och Värmdövägen.

Fredriksberg på Kvarnholmen

Ek i Fredriksberg på Kvarnholmen

Fredriksberg heter östra delen av Kvarnholmen. Området har nyttjats som sommarställe åt rika Stockholmsbor på 1700- och 1800-talet. Här fanns det fyra bostadshus och uthus. Bebyggelsen fanns till stora delar kvar in på 1950-talet. Idag finns en mur och grunder kvar.

Öster om husen bredde en trädgård ut sig som märks på växtligheten under de gröna årstiderna. Därtill kommer ett antal gammelekar. “Vi [Naturskyddsföreningen] anser att Kvarnholmens ekar bör ses som en viktig länk i ett regionalt spridningsamband för eklevande arter”, skriver Naturskyddsföreningen i ett remissvar till Nacka kommun. Den här naturen är nämligen hotad i samband med byggandet av en bro mellan Kvarnholmen och Ryssbergen.

På södra Kvarnholmen finns en speciell flora med bl.a grådådra och piggfrö.

Finnbergets släntar

Finnberget finns ingen skyddsklassad natur, men naturmark finns längs bergssluttningarna och på bergsplatåer söder om bebyggelser. Platån och bergsidorna består av öppna hällmarker. Här växer björk, rönn och asp och nära marken är det ljung och lavar.

Under andra världskriget användes Finnbergets släntar för totalförsvarets luftvärn, som nu har byggts om till grillplatser.

4 responses to “Naturbelåtna grönområden

  1. Jag var på en guidetur på Svindersvik och guiden nämnde att herrgårdsgästerna på 1700-talet gick på promenad i skogen öster ut, med diverse ”hyss”, bland annat att de plötsligt stötte på en ravin mitt i skogen och skulle bli rädda och skrika ”åhh!”, eller att någon var utklädd och satt i en grottöppning och skulle skrämmas. Jag är nyfiken på ravinen och om det finns något kvar av den, eller blev den bortsprängd när Värmdöleden byggdes?

    Gilla

  2. Pingback: Svenska Turistföreningen kritiserar Kvarnholmsförbindelsen | vastrasicklao.se – din guide till västra sicklaön

  3. Pingback: Mark på Henriksdalsberget säljs ut | vastrasicklao.se – din guide till västra sicklaön

  4. Pingback: Trappan från Henriksdalsberget till Svindersvik öppen nu | vastrasicklao.se – din guide till västra sicklaön

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s